Tool voor bodemvitaliteit

 

NMI heeft een tool, Symbiont, ontwikkeld om de biologische bodemkwaliteit op perceelsniveau te meten en verbindt daar een advies aan voor de teelt en/of het bodemmanagement. Het instrument bestaat uit een meetset van indicatoren en streefwaarden voor verschillende gewassen en grondsoorten. Telers kunnen met de tool werken aan de bodemkwaliteit, de opbrengst en de oogstzekerheid.Een divers en actief bodemleven zorgt voor de levering van nutriënten, een goede, kruimelige bodemstructuur en wering van plantziekten. Organische stof is hierop ook van invloed en is eenvoudiger te managen. Het is dus zaak te weten wanneer en welke aandacht voor de bodembiodiversiteit nodig is.

Symbiont maakt gebruik van kennis over meetprotocollen, streefwaarden (per indicator), interpretatie en maatregelen (bemesting, bouwplan, bodembewerking).  


Bekijk ook de poster 'Symbiont: tool for soil vitality'

                                                   

Productblad Symbiont