Betere voorziening van vee met mineralen en spoorelementen


Mineralen en spoorelementen zijn belangrijke voedingsstoffen voor een goede productie en gezond vee. Met name zink en koper zijn echter ook zware metalen, waarvan het overschot beperkt dient te worden. Door de voorziening beter op de behoefte van het vee af te stemmen kan nog aanzienlijk winst geboekt worden, zowel voor de melkveehouder als voor het milieu.Door een betere afstemming op de behoefte is een besparing mogelijk van €1000,- tot €1500,- per jaar. Om de voorziening beter op de behoefte van het vee af te stemmen heeft NMI in opdracht van Productschap Zuivel de Spoorwijzer ontwikkeld.

Hiermee wordt de voorziening berekend:

• van de spoorelementen zink, selenium, koper en kobalt
• per diergroep: melkvee, droogstaande dieren, jongvee < 1 jaar en jongvee > 1 jaar
• voor vaarzen en melkkoeien afzonderlijk

 Start Spoorwijzer                                  

Betere voorziening van vee met mineralen en spoorelementen