Databank Meststoffen Nederland

De databank meststoffen werd tot 2014 aangeboden door het NMI. De databank meststoffen bevatte gegevens van de meeste meststoffen die in Nederland worden verhandeld. De gegevens over de meststoffen waren afkomstig van producenten, importeurs en leveranciers van de producten. Gebruikers van de databank konden de gegevens direct benaderen.
Op dit moment is de databank niet beschikbaar. Meststoffen Nederland werkt aan een actualisatie en herziening van de opzet van de Databank Meststoffen. Vanaf 2016 zal de Databank Meststoffen worden aangeboden door Meststoffen Nederland.
Status: Meststoffen Nederland heeft de activiteiten rond de herziening van de Databank Meststoffen neergelegd.