Scan van bodemkwaliteit


BodemQ is het nieuwe beoordelingsinstrument van het NMI. Met BodemQ is bij uitstek de bodemkwaliteit op basis van de nieuwste kennis en inzichten te beoordelen. De 
invalshoek kan hierbij landbouw, natuur of bodemecosysteemdiensten (klimaat, water, biodiversiteit) zijn.

In BodemQ combineert NMI kennis over de nieuwste indicatoren, wetenschappelijk inzicht en de landbouwpraktijk met reguliere bodemdata.


BodemQ:

  • geeft een gewogen en integrale beoordeling van de bodemkwaliteit
  • rekent met chemische, biologische én fysische bodemeigenschappen
  • benoemt geschiktheid en verbeterpunten
  • geeft handvatten voor bewust bodembeheer
  • is toe te passen op perceels-, bedrijfs- of regionaal niveau

                                                                                                                                                          Productblad BodemQ