Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. NMI combineert kennis over bodembiologie met kennis over chemische en fysische aspecten van de bodem. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de vraag hoe het bodemmanagement kan inspelen op veranderingen in de bodemkwaliteit. Met meetmethoden, rekentools en praktijkadviezen als resultaat. Een voorbeeld hiervan is de scan BodemQ. Hiermee kan een integrale beoordeling van de bodemkwaliteit gegeven worden.

NMI benadert bodemvitaliteit vanuit het concept van bodem ecosysteemdiensten. Voor de landbouw gaat het bijvoorbeeld om bodemweerbaarheid, structuurstabiliteit en nutriëntenvoorziening. De mate waarin een bodem deze diensten levert hangt zowel samen met de bodembiodiversiteit als met de abiotische bodemkenmerken zoals organische stofgehalte, zuurgraad en vochtvoorziening. Bodemvitaliteit is het gecombineerde resultaat van het historische en huidige bodemmanagement van een perceel. Het is een expressie van het herstelvermogen van de bodem, bijvoorbeeld na een periode van minder duurzaam bodemgebruik en/of slechte weersomstandigheden. De bodembiodiversiteit vervult een essentiële rol in diverse processen en in het sluiten van kringlopen in de bodem. Vanuit deze brede begripsbepaling werkt NMI aan instrumenten om de bodemkwaliteit plaatsspecifiek te beoordelen en te sturen.


Contact: Debby van Rotterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 25179329