NMI adviseert over de landbouwkundige waarde en inpasbaarheid van meststoffen binnen duurzaam landgebruik, bezit expertise over wettelijke kaders rond handel en gebruik, en verkent het marktperspectief voor specifieke producten.

Meststoffen binnen duurzaam landgebruik
In de landbouw zijn meststoffen nodig voor goede gewasopbrengsten en het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid. Dierlijke mest, kunstmest, compost en overige meststoffen hebben uiteenlopende eigenschappen. De uitdaging is om de juiste meststof op het juiste moment in de juiste vorm en juiste hoeveelheid toe te passen voor een optimale productie met minimale verliezen. Daartoe zetten we onze brede kennis van bodemprocessen, teeltsystemen, bemesting en meststoffen in.

Reststoffen als meststof
Binnen de BioBased Economy komen steeds meer reststromen beschikbaar en worden nutriënten zo veel mogelijk uit afvalstoffen teruggewonnen. Dat kunnen nevenproducten van industrie of voedselverwerking zijn, reststromen uit natuur en landbouw, maar ook fosfaat uit waterzuiveringen of stikstof en zwavel uit luchtzuiveringsinstallaties en allerlei producten uit de mestbewerking. Het marktperspectief van deze producten wordt sterk bepaald door de landbouwkundige waarde van deze stoffen. Het NMI karakteriseert de landbouwkundige waarde vanuit haar jarenlange ervaring met meststoffen, aangevuld met veld- en potproeven en laboratoriumanalyses. Zo zijn we betrokken bij het verkennen van uiteenlopende routes voor hergebruik van teruggewonnen fosfaat in de vorm van struviet of verbrandingsas. Lees ook onze flyer Van reststof naar meststof, met daarin vijf vragen en antwoorden over het inzetten van een reststof als meststof.

Wetgeving mest- en meststoffen
Vanuit onze jarenlange expertise op het gebied van de meststoffenwet adviseren wij over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de handel en het gebruik van mest- en meststoffen. Voor de toelating van reststoffen als meststof of co-product voor vergisting voeren wij een landbouwkundige en milieukundige toetsing uit en stellen waar nodig een dossier op voor toelating.

Mestverwerking
Mestverwerking en -bewerking past bij het sluiten van nutriëntenkringlopen op regioniveau. De eindproducten dienen een nuttige bestemming in de akker- en tuinbouw in binnen- of buitenland te krijgen. Daarvoor moet de samenstelling beantwoorden aan de vraag vanuit de praktijk. Zo werkt NMI bijvoorbeeld aan het verkennen van de (export)markt voor producten van mestverwerking, zoals de dikke fractie van verwerkte varkensmest of mineralenconcentraten.


Contact: Laura van Schöll
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 52002193