Voor de teelt van landbouwgewassen voor humane consumptie, de veehouderij of industriële grondstoffen zijn meststoffen nodig. Bemesting dient in de eerste plaats om een optimale opbrengst realiseren en in tweede plaats voor een gewenst nutriëntgehalte in het gewas (humane en diergezondheid). Van belang zijn de hoofdnutriënten: N, P, K en S maar ook Mg, Na, Ca en micronutriënten als: B, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo.

NMI werkt aan methodieken voor grondonderzoek en aan de ontwikkeling van nieuwe bemestingsadviezen (nationaal en internationaal) voor veevoeder- en akkerbouwgewassen om:

  • zorgvuldig om te gaan met schaarse grondstoffen;
  • nutriëntenverliezen naar het milieu te minimaliseren;
  • te hoge nutriëntengehaltes in gewassen te vermijden; en
  • de bodemvruchtbaarheid op peil te houden

Onze insteek daarbij is de juiste meststof, in de juiste hoeveelheid, op de juiste plek en op het juiste tijdstip van toediening. Bodem- en gewassensoren kunnen hierbij behulpzaam zijn. In onze flyer Precies bemesten is meer dan precisiebemesting staat ook meer achtergrondinformatie.

De ontwikkeling van nieuwe adviezen is gebaseerd op nieuwe kennis over het bodemsysteem. Deze adviezen zijn meer en meer gebaseerd op het intensiteits- en kwantiteitsconcept (directe beschikbaarheid, buffering en naleveringscapaciteit van nutriënten). Op basis van deze kennis, in combinatie met gerichte monitoring en praktijkproeven, zijn de afgelopen jaren nieuwe bemestingsadviezen ontwikkeld voor P (rapport snijmaïs), K, S en Na. Momenteel is er aandacht voor stikstof en spoorelementen.

Nationaal, maar vooral mondiaal ligt er een enorme uitdaging om de landbouwproductie op peil te houden. Wij willen daar graag aan meewerken en leggen onze ideeën graag naast die van u.


Contact: Wim Bussink
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 29037096