Het (zo veel mogelijk) sluiten van nutriëntenkringlopen op perceels-, bedrijfs- en regioniveau of een nog hoger schaalniveau krijgt steeds meer aandacht. Dit komt voort uit de noodzaak om grondstoffen en energie zo efficiënt mogelijk te benutten en verliezen naar water en lucht te minimaliseren. Mede om deze reden heeft NMI enige jaren geleden het Ketenakkoord fosfaatkringloop ondertekend. 

Kwantificering en minimalisering van emissies
Een verhoogde benutting van nutriënten die via meststoffen worden toegediend aan gewassen is een terugkerende doelstelling. Hierbij dient de gift zo goed mogelijk afgestemd te worden op de (veranderingen in de) nutriëntenbehoefte van het gewas en de nutriëntenlevering vanuit de bodem. Deze optimalisering vereist goede kennis van de groei en nutriëntenbehoefte van gewassen en van bodemprocessen en zal leiden tot een minimalisering van verliezen. De omvang van de verliezen kan worden gekwantificeerd op het niveau van het perceel of waterlichaam. Een tool die we hiervoor inzetten is de Bodemverkenner.

De nutriëntenkringloop op bedrijfsniveau
Het zo goed mogelijk benutten van de voer – mestkringloop op melkveebedrijven, waarbij verliezen zoveel mogelijk worden beperkt, is van toenemend belang. Dit vereist een goed management op bedrijfsniveau. NMI beschikt over kennis en tools die ingezet kunnen worden bij de advisering hierover. De Spoorwijzer is een hulpmiddel om de voorziening van spoorelementen aan melkvee, droogstaande dieren en jongvee te berekenen. Lees meer hierover in de flyer Betere voorziening van vee met mineralen en spoorelementen of ga direct naar de Spoorwijzer.

Regioniveau: de rol van reststromen en dierlijke mest
Het sluiten van nutriëntenkringlopen op regioniveau kan vorm krijgen door afnemers van bijvoorbeeld akkerbouwproducten te betrekken bij de nutriëntenkringlopen van akkerbouwbedrijven. Door de reststromen uit de verwerking van die producten terug te brengen naar de bedrijven, waar ze als meststof kunnen worden ingezet, worden de nutriënten nuttig hergebruikt en blijven ze in de kringloop. NMI past dit o.a. toe in het Praktijknetwerk Toolkit sluiten regionale nutriëntenkringlopen, dat in samenwerking met akkerbouwers en ketenpartijen wordt uitgevoerd in de Veenkoloniën.
Samenwerking tussen bedrijven met en zonder veehouderij past ook in het concept van het sluiten van nutriëntenkringlopen op regioniveau. Dit kan vorm krijgen door het telen van veevoer op en de afname van mest door akkerbouwbedrijven.


Contact: Romke Postma
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 46020776