Nest met vogeleieren op plas dras perceel

Om de uitvoering van plasdras zo in te richten dat de waterkwaliteit niet verslechtert is NMI BV door provincie Noord-Holland, mede namens betrokken waterschappen, gevraagd om het daadwerkelijke risico op een verslechterende waterkwaliteit in beeld te brengen. 

Het verkregen inzicht in de factoren die van invloed zijn op het verlies van fosfaat naar het oppervlaktewater tijdens een plasdrassituatie helpt om samen met betrokken partijen maatregelen te ontwikkelen die de waterkwaliteit beschermen, goed zijn voor de weidevogels en inpasbaar binnen de agrarische bedrijfsvoering.

Rapport 1721.N.18

Auteurs: Debby van Rotterdam; Dirk Thijssen

Lees hier de samenvatting en conclusies van dit rapport en download hier het rapport

Geschreven door Debby van Rotterdam