Zonder bodem geen leven
 

Bevorderen van goede en duurzame bodemkwaliteit ten behoeve van voedselvoorziening, non-food productie en natuur

Duurzaam bodemmanagement op bedrijfsniveau

Efficiënt en effectief nutriëntenmanagement

Bevorderen van kringlopen van mest- en reststoffen

 

Identiteit


NMI is het enige onderzoek- en adviesbureau dat uitsluitend bodemkwaliteit in relatie tot groene functies als werkterrein heeft. Voortkomend als onderzoeksinstelling voor de meststoffenindustrie, heeft NMI zich ontwikkeld tot een gewaardeerd partner voor een breed scala stakeholders in de agribusiness en het landelijk gebied. Met haar kennis levert NMI een bijdrage aan kennisvraagstukken en applicaties in de domeinen landbouw, milieu en natuur.