In samenwerking met verschillende partijen (collectieven, melkveehouders, waterschappers, LTO-projecten, adviseurs en onderzoekers) is in 2017 een kringlooppakket ontwikkeld.

Het kringlooppakket bestaat uit een vijftal 'altijd goed' maatregelen en een vrij groot aantal flexibel te kiezen maatregelen. Om deel te mogen nemen aan het kringlooppakket moeten er vier van de vijf 'altijd goed' maatregelen worden uiegevoerd. De maatregelen zijn gerelateerd aan bemesting, bodem en gewasmanagement. Het pakket heeft tot doel de agrarisch ondernemer te motiveren een extra stap te zetten met kringlooplandbouw. 

Lees verder

 

 

NMI start een onderzoek die de ammoniak emissie terug kan dringen bij bemesting met de sleepvoetenmachine. In samenwerking met ZuivelNL, Slootsmid en Kreco gaat NMI de mogelijkheid onderzoeken of met de Triple Spray van Slootsmid en de kalksuspensie van Kreco de ammoniak emissie bij aanwenden van mest op veen of klei verlaagd kan worden. Eerder laboratorium onderzoek van NMI toonde aan dat de toediening van een kalksuspensie op de mest de ammoniak emissie verlaagd.

Het onderzoek start dit voorjaar met een laboratoriumproef om de optimale dosering van kalk met water vast te stellen en vervolgens wordt het onderzoek uitgebreid naar een veld situatie. Wanneer de resultaten positief zijn kan aanvullend een volveldsmeting uitgevoerd worden om deze methode erkernd te krijgen. 

Houd de website van NMI en Verantwoorde veehouderij in de gaten voor meer informatie of neem contact op met Wim Bussink, tel. 06 2903 7096 of e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ReNu2Farm FlyerA5 RDF NL FINAL2jpg header

Bent u agrarisch ondernemer, loonwerker of bemestingsadviseur en heeft u interesse in circulaire meststoffen?

Zo ja, dan nodigen we u uit om deel te nemen aan onze enquête. We willen graag meer zicht krijgen op de eisen die gebruikers stellen aan circulaire meststoffen, zoals digestaat, compost, de dunne fractie uit mestverwerking, etc. Die informatie is nodig om de juiste producten te maken, zodat u daar later weer van kunt profiteren! Zo maken we samen de kringlooplandbouw concreet!

Voor meer informatie zie de flyer. U kunt de enquete invullen via deze link.

 

 

Om de uitvoering van plasdras zo in te richten dat de waterkwaliteit niet verslechtert is NMI BV door provincie Noord-Holland, mede namens betrokken waterschappen, gevraagd om het daadwerkelijke risico op een verslechterende waterkwaliteit in beeld te brengen. 

Lees verder

 

 

Elk jaar is de vraag: wanneer bemesten? Voor dierlijke mest geldt: start met bemesten zodra de draagkracht van de grond het toelaat en er niet teveel neerslag wordt verwacht. Wachten op een bodemtemperatuur van 8 graden kost opbrengst op alle grondsoorten.

Voor kunstmest is er het RE-gras model of de GrassN app die op basis van Tsom, weer, lokale bodemomstandigheden, mestgift en productiedoel het optimale strooimoment en hoeveelheid vaststelt. Ook in een koud voorjaar zoals 2018 voldoet RE-gras uitstekend.

Lees hier een door NMI uitgebrachte flyer met betrekking tot dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, tel. 06 2903 7096 of e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.