Donderdagmiddag 7 februari vindt de jaarlijkse themadag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen plaats te Nijkerk. Het thema is “Haal meer uit mest en kunstmest voor goed ruwvoer”. Een van de sprekers is Wim Bussink die het nieuwe kali-bemestingsadvies voor snijmais zal toelichten. Meer informatie over de themadag.