Nieuwsbrief 2 - 2016

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 2, jaargang 5
september 2019

Project over vernieuwing stikstofadviezen akkerbouw van start

logo-bo
In opdracht van BO Akkerbouw gaat NMI in 2016 met PPO werken aan een nieuwe systematiek voor het opstellen van stikstof(N)-bemestingsrichtlijnen in de akkerbouw. De huidige N-adviezen voor de belangrijkste akkerbouwgewassen zijn ontwikkeld op basis van veldproeven die grotendeels in de 70’er en 80’er jaren van de vorige eeuw zijn uitgevoerd. Door de opzet van de destijds ontwikkelde adviesregels wordt nauwelijks rekening gehouden met gewijzigde omstandigheden en verschillen tussen percelen. De nieuwe adviesregels worden afhankelijk gemaakt van opbrengstniveau, N-mineralisatie en andere bodemkenmerken en zijn daardoor flexibeler. Dit draagt bij aan meer maatwerk, een optimale N-bemesting op élk perceel en daardoor een hogere duurzaamheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

Invloed van kunstmeststatus op afzet mineralenconcentraat gering

mest
De invloed van de wettelijke status (kunstmest of niet) van mineralenconcentraat op de afzet is beperkt, blijkt uit onderzoek dat LEI Wageningen UR samen met Nutriënten Management Instituut (NMI) heeft uitgevoerd voor het ministerie van Economische Zaken. Daarmee worden de hoge verwachtingen van deze oplossingsrichting voor het overschot aan dierlijke mest getemperd.

Klik hier voor meer informatie en ook kunt u het rapport downloaden.

Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

Naar richtlijnen voor een optimaal gebruik van bioslurry in Kenia

In opdracht van HIVOS heeft NMI een gebruikershandleiding ontwikkeld die gericht is op het maximaal tot waarde brengen van bioslurry (=digestaat) als meststof in Kenia. De gebruikers-handleiding richt zich op twee aspecten: het voorkomen van gasvormige stikstofverliezen in de keten en het bepalen van de samenstelling, zodat de gewenste gift zo goed mogelijk kan worden vastgesteld.

Lees meer

Introductie Imke Harms

After completing my MSc studies in Agriculture and Environmental Sciences in 2014, the work at NMI is a great opportunity to apply my achieved skills and knowledge around managing agricultural soils. To improve nutrient efficiency and to lower emissions from agriculture to the environment are goals I want to contribute to.  Not only that: exchanging with farmers about their motivation and struggles drives me. Having been brought up on our family farm in Northern Germany I gained a feeling for farming reality.

My free time project at the moment: learning Dutch!

Kennis van de bodem moet je aanboren

Dit stond op de grondboor die ik van mijn collega’s gekregen heb. De aanleiding hiervoor is mijn besluit om na 14 jaar NMI te verlaten en als docent bodemkunde te gaan werken aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ik had in mijn profielbeschrijving al opgemerkt ‘Activeren kennis, stimuleren van ontwikkeling vind ik een belangrijk en stimulerend onderdeel van het werk’. Ik heb de mogelijkheid gepakt om daar handen en voeten aan te geven.
Zo komt de onbekende bodemwereld, waar mijn NMI collega’s en ik dagelijks aan werken om te ontdekken, voor mij in een ander daglicht te staan. Met jonge mensen op ontdekkingsreis te gaan door de wereld van de bodem om kennis aan te boren, te begrijpen en te delen. Vast en zeker net zo’n mooie reis als mijn collega’s en ik de afgelopen jaren hebben mogen maken.

De wereld ligt aan onze voeten, klaar om ontdekt te worden, klaar om er mee te werken. We komen elkaar vast tegen op onze ontdekkingsreis.

Tot ziens, Martien de Haas
 
Soil for Life
Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen e-mail: nmi@nmi-agro.nl
tel. + 31 (0)6 11 76 77 89 www.nmi-agro.nl
Powered by AcyMailing