In Limburg zijn diverse grondwatermeetnetten actief waarbij het nitraatgehalte in het bovenste grondwater wordt gemonitord. Dit zijn het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het RIVM, het Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) meetnet van WML en het Bodemvochtmeetnet nitraat Mergelland (BVM) van provincie Limburg. Het nitraatgehalte wordt gemonitord om inzicht te krijgen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en het agrarisch handelen én de kwaliteit van het toekomstig drinkwater te beschermen.
Deze studie laat zien dat er een discrepantie bestaat tussen het NO3-gehalte in het DSG-meetnet en het LMM, waarbij het DSG-protocol tot circa 30% lagere gehaltes leidt dan het LMM-protocol.

Lees hier het uitgebracht eindrapport