Staatsbosbeheer is betrokken bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de buurt van Roden. Het betreft twee gebieden, de Maatlanden en het Lieverder Maatbos. De gebieden zijn circa 34 en 9 ha groot en zijn voor een deel een jaar uit de landbouw en het andere deel al langer uit de landbouw. Aangezien de relatief hoge fosfaattoestand in landbouwgronden vaak beperkend is voor de gewenste natuurontwikkeling, wil Staatsbosbeheer graag inzicht in de aanwezigheid van fosfaat in de percelen. Op basis daarvan kunnen ze eventueel besluiten de grond af te graven of in te zetten op een beheer dat is gericht op verschraling of fosfaatuitmijning. Daarom heeft het Staatsbosbeheer aan NMI gevraagd de gemakkelijk beschikbare fosfaat en de fosfaatverzadigingsgraad op verschillende diepten in de bodem van de percelen te bepalen.

De doelstelling is het bepalen van de hoeveelheid gemakkelijk beschikbare fosfaat en de fosfaatverzadigingsgraad op verschillende diepten in de bodem van 14 percelen inde buurt van Roden. Het betreft voormalige landbouwgronden, met als nieuwe functie natuur.

Projectnummer: 1286
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Looptijd: 2008-2009