NMI heeft in opdracht van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek nieuwe scherpere richtlijnen voor N- en P-bemesting ontwikkeld. In 2007 zijn deze richtlijnen getoetst om vast te stellen of deze zowel leiden tot een kwalitatief hoogwaardige grasmat als tot minimale N- en P-uitspoeling. Ook is getoetst of de meststofkeuze van invloed is door op 10 zandlocaties in Noord Brabant en 2 kleilocaties in Gelderland goed oplosbare traditionele meststoffen te vergelijken met organische- organo-minerale en gecoate meststoffen.

Projectnummer: 1210
Opdrachtgever: Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek

Lees hier de managementsamenvatting van het rapport

Bekijk hier de presentatie die gemaakt is in het kader van dit project