De Dienst Landelijk Gebied is in een aantal polders ten zuidoosten van Dordrecht bezig met het ontwikkelen van plannen voor de ontwikkeling van natte natuur. Landbouwgronden zullen worden omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. NMI is gevraagd de perspectieven van verschralen en/of uitmijnen in het gebied te verkennen.

Projectnummer: 1368
Projectleider: Romke Postma

Lees hier de samenvatting en conclusies van het rapport