Nutriƫnten Management Instituut en Animal Science Group hebben een studie uitgevoerd naar het optimale Na-gehalte van gras voor een maximale grasopname en hoe dit optimale Na-gehalte via bemesting is te realiseren. Een waarde van ongeveer 2,5 g Na per kg ds in gras lijkt optimaal, mede op basis van voederproeven. Om te kunnen sturen op een gewenst Na-gehalte door bemesting is het van belang om rekening te houden met de Na- K- en Mg-toestand van de grond, maar ook met de N-, K- en Mg-bemesting. Een nieuwe Na-adviessystematiek voorziet hierin.

Projectnummer: O 896
Opdrachtgever: Productschap Zuivel

Lees hier de samenvatting en conclusies

Lees hier het rapport