Door de wetgeving zal de gebruiksnorm in de akkerbouw voor fosfaat van 85 kg P2O5/ha in 2008 de komende jaren stapsgewijs afnemen tot 60 kg P2O5/ha in 2015 (mogelijk met een differentiatie op basis van het Pw-getal van de grond). Gezien het feit dat de gemiddelde onttrekking of afvoer met het geoogst product van ongeveer 60 kg P2O5/ha, zal de beschikbaarheid van fosfaat belangrijker worden. Onder andere als gevolg van de gebruiksnormen zijn er nieuwe (vloeibare) fosfaat meststofsystemen op de markt gekomen. Deze nieuwe fosfaatmeststoffen zouden de efficiƫntie van de fosfaatbemesting verhogen.
In 2009 en 2010 zullen veldproeven worden aangelegd waarbij het gebruik van vloeibare fosfaatmeststoffen wordt vergeleken met een korrelmeststof. Om een duidelijk beeld te krijgen in de efficiƫntie van de vloetbare meststoffen zal de opbrengst (inclusief sortering) en kwaliteit van de aardappelen worden bepaald.

Project: 1325
Opdrachtgever: Productschap Akkerbouw, uitgevoerd door DLV PLant
Samenwerking met: DLV Plant, Proefboerderij Rusthoeve
Looptijd: 2009-2010