Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Tegelijk is het een element waar zo efficiënt mogelijk mee moet worden omgegaan, omdat de fosfaatvoorraden in de wereld beperkt zijn.

Doel van deze studie is om te komen tot een nieuw fosfaatbemestingsadvies voor de akkerbouw dat beter rekening houdt met de directe P-beschikbaarheid en het P-naleverend vermogen van de bodem. 
Lees hier het uitgebrachte rapport