De Landwirtschaftskammer Niedersachsen en AVEBE Group in Veendam hebben het Interreg-project Agrobiokon-EDR - Kwaliteit en rendementsverbetering van de aardappelzetmeelketen geïnitieerd. Dit project stimuleert de grensoverschrijdende uitwisseling van ervaring voor een betere kwaliteit in de aardappelzetmeelketen in de Eems Dollard Regio. Het heeft als doel de leveringszekerheid van aardappels voor de aardappelzetmeelverwerkende industrie te verbeteren en het rendement op de agrarische bedrijven.

In dit kader is een aantal tools ontwikkeld, waarin de recente stand van de kennis is vertaald in adviesinstrumenten voor het realiseren van een goede opbrengst en kwaliteit die via internet beschikbaar zijn voor de telers van zetmeelaardappelen. NMI heeft de rekenregels aangeleverd voor de bemestingsmodule (optinut), die vervolgens door SCRI zijn vertaald in een internet-applicatie.

Klik hier om het adviessysteem voor zetmeelaardappelen, OPTIRas, te starten.

Projectnummer: 1251
Projectleider: Romke Postma
Opdrachtgever: Landwirtschaftskammer Niedersachsen Oldenburg, Avebe
Samenwerking: Scottisch Crop Research Institute
Looptijd: 2007 - 2008