Het doel van het project Biobrood van eigen bodem was gericht op het verbeteren van het imago van biologisch brood door het verhogen van het aandeel Nederlandse tarwe, wat mogelijk een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de afzetmogelijkheden ervan. Belangrijk knelpunt daarbij is de kwaliteit van (biologische) tarwe van Nederlandse bodem. Daartoe is een consumentenonderzoek uitgevoerd en zijn veldproeven met bemestingsvarianten uitgevoerd. Tenslotte zijn met de tarwe uit de veldproeven bakproeven uitgevoerd.

Projectnummer: 1136
Projectleider: Romke Postma
Opdrachtgever: Bedrijven/Ketenpartners + subsidie van LNV
Samenwerking: AFSG, LBI, Bakkerij Verbeek, Udea, Agrifirm
Looptijd: 2007-2008

Lees hier het rapport