In 2011 heeft NMI op verzoek van de Commissie Bemesting van Grasland en Voedergewassen (CBGV) een studie verricht naar de ontwikkeling van de boriumtoestand op maïspercelen. Tevens is het advies voor de boriumbemesting geüniformeerd voor voedergewassen, akkerbouw en vollegrondsgroenten. De resultaten staat in de 'Notitie betreffende het belang van borium'.

Lees hier deze Notitie