Wereldwijde schaarste van voedingsstoffen is dichterbij dan algemeen gedacht. Dergelijke schaarsten zullen gevolgen hebben voor gewasopbrengsten en volksgezondheid. Voor Nederland en Europa zullen dergelijke tekorten ook geopolitieke risico's met zich meebrengen in de vorm van een te sterke afhankelijkheid van grondstofrijke landen.
NMI heeft meegewerkt aan een studie van Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving. Doel van deze studie is om vast te stellen hoe urgent een mogelijk wereldwijde schaarste van micronutriënten is, in de nabije en verre toekomst. Voorts is onderzocht wat de gevolgen zijn van deficiënties van micronutriënten voor gewassen, voor vee en voor de mens. Tenslotte worden voorstellen gedaan voor beleid, voor de landbouwpraktijk en voor het onderzoek in Nederland en Europa.

Lees hier het uitgebrachte rapport

Lees hier het achtergrondrapport

En lees hier een in Trouw verschenen artikel over dit onderwerp