In een eerdere bureaustudie van NMI is vastgesteld dat op ruim 50 procent van de snijmaïspercelen op zand- en lössgrond de voorziening van het gewas met zwavel (S) te laag zou kunnen zijn. Via depositie, nalevering door de bodem en aanvoer via mest wordt minder S aangevoerd dan snijmaïs nodig heeft. Er is daarom in 2009 en 2010 onderzoek uitgevoerd op een groot aantal praktijkpercelen (totaal 96 percelen op 52 bedrijven) om vast te stellen of S-bemesting nodig is en of er verschillen tussen S-meststoffen te verwachten zijn. De resultaten vormen de basis voor een S-bemestingsadvies voor snijmaïs. Het onderzoek is tot stand gekomen door subsidie vanuit Productschap Zuivel en het bedrijfsleven te weten K+S Nitrogen, Blgg AgroXpertus, Yara, K+S Benelux, Rosier Nederland, Hendrix UTD, Agrifirm Plant (vroeger Agerland) en OCI Agro (voorheen DSM Agro).

Projectnummer: 1317
Projectleider: Wim Bussink

Lees hier het rapport