Onderzoek naar de kalibehoefte van grasland leidt tot een nieuw bemestingsadvies. Voor de vaststelling van de kalibehoefte werd tot nu toe het K-getal gebruikt. Dat is vervangen door de bodemparameters CEC en K-CaCI2 (K-PAE). Het onderzoek is uitgevoerd door NMI en WUR Livestock Research en gefinancierd door het Productschap Zuivel.
Lees hier het uitgebrachte rapport

Bekijk hier de poster

Lees hier de flyer over het project

Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Tegelijk is het een element waar zo efficiënt mogelijk mee moet worden omgegaan, omdat de fosfaatvoorraden in de wereld beperkt zijn.

Doel van deze studie is om te komen tot een nieuw fosfaatbemestingsadvies voor de akkerbouw dat beter rekening houdt met de directe P-beschikbaarheid en het P-naleverend vermogen van de bodem. 
Lees hier het uitgebrachte rapport

Lees hier het rapport