In deze studie zijn naast de technische aspecten ook de omgevingsfactoren met betrekking tot wet- en regelgeving en marktaspecten in beeld gebracht. Totale hergebruikketens zijn geformuleerd die een standpunt kunnen vormen voor waterschappen ter ondersteuning van besluitvorming óf en op welke wijze tot fosforterugwinning kan worden gekomen. Het rapport is een uitgave van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Lees hier het rapport