Bij permanent opstallen, daalt de NH3-emissie vanaf stal tot en met toedienen met 54 tot 65% door mest aan te zuren tot pH 5,5. Aanzuren kan met zwavelzuur, maar dat leidt tot een hoge zwavelaanvoer naar percelen. Bij biologisch aanzuren worden via fermentatie van organische fracties in mest organische zuren gevormd. Vers organisch substraat is nodig om de pH voldoende te laten dalen. Om biologisch aanzuren economisch aantrekkelijk te laten zijn dient deze hoeveelheid te worden geminimaliseerd. Dit kan naar verwachting door te sturen op de mestkwaliteit, de versheid van de mest, de temperatuur, het toevoegen van melkzuurbacteriƫn en zeoliet. Bijkomende voordelen van biologisch aanzuren zijn minder NH4-emissie en schuimvorming in de mest en de mest wordt beter geschikt voor biogas.

Project: 1422
Opdrachtgever: Productschap Zuivel
Projectmanager: Wim Bussink

Lees hier de samenvatting en conclusies van het rapport
Lees hier het rapport