De samenstelling van dierlijke mest verandert onder invloed van de bedrijfsvoering en van de gebruiksnormen. In 2011 is de gemiddelde mestsamenstelling per diersoort geactualiseerd. Deze geactualiseerde samenstelling en de achtergronden ervan zijn vermeld in Rapport 1 van de CBGV 'Mestsamenstelling in Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen'.

Lees hier het genoemde rapport van de CBGV