Selenium (Se) is van belang voor een goede diergezondheid en dierprestatie. In het dier maakt Se deel uit van het enzym glutathionperoxidase (GSH-Px) dat voor komt in het bloed, organen en weefsels. Het is betrokken bij het onschadelijk maken van peroxyden, die onder andere ontstaan tijdens infecties.
Een goede Se-voorziening leidt tot minder spierbeschadigingen en heeft een positieve invloed op de vruchtbaarheid. De seleniumbehoefte bij rundvee varieert, afhankelijk van leeftijd en productie, tussen 0,1 en 0,18 mg Se kg1 opgenomen ds. Als streefwaarde in het rantsoen kan 0,15 mg (150µg) se kg1 droge stof aangehouden worden. De gehalten aan selenium in gras(kuil) zijn zonder aanvullende bemesting veelal aanzienlijk langer dan de seleniumbehoefte van rundvee en ook van schapen en geiten.

Lees hier het volledige rapport

Projectnummer: 1296
Opdrachtgever: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen