Het project BioNPK streeft ernaar zoveel mogelijk mineralen terug te winnen uit digestaat en andere natte processtromen. De doelstelling is om daarmee de kringloop van mineralen, die via de door de akkerbouw geteelde producten in de verwerkende industrie zijn terechtgekomen, waar mogelijk te sluiten of althans de verliezen uit de kringloop te reduceren.

Lees hier de in opdracht van het Productschap Akkerbouw uitgebrachte notitie