Mineralen en spoorelementen zijn belangrijk voor gewasgroei en diergezondheid. Elementen als Mg, Na, Zn, Cu, Co en Se zijn niet snel beperkend voor de gewasgroei, maar ze zijn vooral van belang voor de voorziening van het vee met deze nutriƫnten. In onderzoek en praktijk bestaat er al een verschil van inzicht over hoe graasdieren optimaal te voorzien met mineralen en spoorelementen.Moet dit nu via het bodem- en gewasspoor met op maat bemesting voor hogere gewasgehalten of via het voerspoor (krachtvoeders, mineralenmengsels of likstenen)?

Project: 1139
Opdrachtgever:
Productschap Zuivel
Samenwerking met:
Animal Science Group
Looptijd:
 2006-2007

Lees hier het rapport