Een verkenning van inhoudelijke en procesmatige aspecten

De provincie Drenthe startte als één van de eerste provincies in Nederland met het verwerven van inzicht in de ontwikkeling van het organischestofgehalte in landbouwpercelen. De provincie heeft, gelet op de zeer centrale rol in de bodemprocessen, de bodembiodiversiteit en het klimaat, behoefte aan een goede monitoring van organische stof (OS). De provincie Drenthe heeft het NMI gevraagd een verkenning uit te voeren naar de inhoudelijke en procesmatige aspecten die aandacht behoeven bij de ontwikkeling van een monitoringssysteem van OS. Een belangrijke vraag hierbij is of de dataset uit het routinematige grondonderzoek van BLGG AgroXpertus onderdeel kan zijn van een monitoringssysteem van OS. Voor de beantwoording van deze vraag heeft NMI samengewerkt met BLGG AgroXpertus en Cropeye.

Projectnummer: 1312.N.08
Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Projectleider: Marjoleine Hanegraaf

Lees hier de samenvatting en conclusies