December.. de maand waarin je toch automatisch terugblikt op de maanden die achter je liggen, maar ook plannen maakt voor het nieuwe jaar.

2016.. Een jaar waarin de agrarische sector veel onzekerheden kende. De afgelopen maanden stonden in het teken van opbrengstprijzen die onder druk staan, de uitwerking van het fosfaatreductieplan. Een van de grote vragen is of de derogatie in de toekomst behouden kan worden? Er zijn nog veel open eindjes. Het ondernemerschap voor de boer is erg lastig op die manier en wordt op de proef gesteld.

Die onzekerheid vloeit ook door naar de periferie en toeleverende bedrijven. Dat wordt niet alleen gemerkt in lagere verkoopcijfers of veranderende markten, maar zal vooral de komende jaren steeds meer gaan spelen. Een groter deel van de agrarische bedrijven verdwijnt, o.a. doordat ze geen opvolger hebben. Mijn inziens is het heel belangrijk om als toeleverend bedrijf mee te bewegen met deze trend. Dat wil zeggen; ondersteun waar nodig en maak ook daadwerkelijk de afweging wat toegevoegde waarde heeft voor de sectoren. De agrarische sector in Nederland zal er over 10 jaar heel anders uitzien.

Gelukkig zijn er ook veel lichtpuntjes en mooie momenten beleefd in 2016. Zo aan het eind van het jaar zit de melkprijs weer in de lift. De grasgroei was ongekend hoog afgelopen groeiseizoen. De stemming onder de boeren neemt weer toe en de agrarische sector is en blijft van wezenlijk belang voor de Nederlandse economie.

Het is goed om af en toe terug te blikken. Voor mij deze december een extra terugblik. Na 3,5 jaar gewerkt te hebben bij het NMI ga ik vanaf januari 2017 elders aan de slag. Met een heleboel ervaringen en mooie herinneringen aan het NMI proost ik daarom op een nieuw jaar vol mogelijkheden. Want het verleden is om van te leren en de toekomst om naar uit te kijken!