In de pers, boekenwinkels en sociale media worden om de haverklap nieuwe diëten aangeprezen. Veelal gebaseerd op de ervaringskennis van een heuse dieetgoeroe, zijn de recepten makkelijk en veelbelovend wat betreft resultaat. De kilo’s vliegen eraf, je wordt er slimmer van, bouwt spieren op of krijgt in elk geval een volle haardos. Een geliefd onderwerp op verjaardagsfeestjes. Mensen vragen mij soms of het Nutriënten Management Instituut ook aan voedingsadviezen doet. Ik moet dan ontkennend antwoorden: wij werken aan plantenvoeding en bodemkwaliteit, maar aan adviezen voor humane voeding wagen wij ons niet.


Dat zou echter in de nabije toekomst zomaar kunnen veranderen. Het idee dat er een relatie bestaat tussen bodemkwaliteit en voedselkwaliteit wordt door veel mensen onderschreven. In de aanprijzing van delicatessen is dit soms ook terug te vinden. Wie kent niet een pré-saliné lamsboutje, of aardappels uit de Hoeksche Waard? Het ligt eigenlijk voor de hand om de lijn door te trekken naar humane gezondheid, in het bijzonder het afweersysteem. Is het mogelijk om een relatie te leggen tussen bodemkwaliteit, voedselkwaliteit en humane gezondheid? Die vraag wordt steeds vaker gesteld, en terecht. Stelt u zich eens voor dat we de bodembiologie (het bodem-DNA) op dusdanige wijze kunnen sturen dat de DNA in de darmen zorgt voor een optimale afweer. Voorwaar een uiterst complex onderwerp, dat lastig in hapklare projecten uit te werken is. Hier past een voorzichtige aanpak: een verkenning uitvoeren, kleine stappen zetten, brede samenwerking opbouwen. Gaan we doen.

Terugkomend op die vraag naar de werkzaamheden van NMI: men weet soms van naamgenoot-instituten en dicht ons hun activiteiten toe. Daarom, voor de goede orde: dit NMI doet niet aan mediation noch stelt het protocollen voor meetstandaarden vast. Ons NMI heeft een focus op de relatie bodem – plant. Waar nodig brengen we stakeholders bij elkaar èn we organiseren onze eigen R&D om nieuwe meettechnieken te ontwikkelen. Een heel scala aan activiteiten, waarvoor geen vaste receptuur bestaat. We beogen hiermee - op bescheiden schaal - ons steentje bij te dragen aan de duurzame voedselproductie.