In 1984 is het melkquotum ingevoerd. In april 2015 wordt het weer afgeschaft. De sector staat in de startblokken om de melkproductie uit te breiden. Vanaf 2013 is men hierop al aan het voorsorteren. In 2013 is de melkproductie 4,5% gestegen ten opzichte van 2012 en in 2014 al met bijna 7,5%. Meer melk produceren lukt de sector heel goed. Hoe zit het dan met de milieurandvoorwaarden. Tja dat is een ander verhaal.
De gebruiksnormen zijn in 2014 aangescherpt en worden in 2015 wederom aangescherpt met gemiddeld 5kg P2O5/ha ofwel bijna 9 miljoen kg P2O5/ha. Daarnaast zijn N-gebruiksnormen (lokaal) aangescherpt en zijn er ook ammoniakrichtlijnen. De mestverwerkingspercentages voor 2015 zijn inmiddels ook bekend. In concentratiegebied Zuid wordt het 50 procent, in Oost 30 procent en buiten de beide concentratiegebieden wordt het 10 procent. Dat is in totaal 11 miljoen kilo fosfaat hoger dan de 17 miljoen kilo in 2014 voor heel Nederland. Voor bedrijven die meer fosfaat produceren dan ze kwijt kunnen op hun eigen grond, geldt vanaf 1 januari een verwerkingsplicht van een deel van het overschot. Ook is de melkveewet aangenomen door de Tweede Kamer. Deze moet borgen dat groei van de melkveehouderij plaatsvindt binnen de milieurandvoorwaarden. De kern van de wet is dat bedrijven die de productie van fosfaat opschroeven, het overschot moeten kunnen plaatsen op eigen grond. Als dit niet mogelijk is, is mestwerking noodzakelijk. Het referentiejaar dat hierbij geldt is 2013. Overigens wordt de grondgebondenheid niet vastgelegd in de Melkveewet, maar in een aparte Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB).
Hoe gaan we er voor zorgen dat we meer melk kunnen produceren tegen verantwoorde kosten en toch aan alle randvoorwaarden voldoen? Daarvoor hebben we de KringloopWijzer is het algemene antwoord. Deze brengt in beeld wat de mineralenefficiëntie is en waar verliezen optreden. Dat is mooi, maar een veel belangrijkere vraag is "hoe voorkom ik de verliezen en hoe verhoog ik de efficiëntie op mijn bedrijf?".

Daar is nog relatief weinig aandacht voor en het boekhoudinstrument KringloopWijzer heeft daar geen oplossing voor. De melkveehouderijsector voorziet een grote behoefte in kennisoverdracht. Het liefst ziet men dat adviesbureaus die werkzaam op of voor het boerenbedrijf de krachten bundelen om de melkveehouder te ondersteunen om efficiënter te produceren. Dat bleek mij uit een gesprek met Friesland Campina. Dat is een mooie wens en is zeker te realiseren als bijvoorbeeld Friesland Campina of Zuivel.nl daar de aanjager voor gaat worden.
Natuurlijk zult u als ondernemer ook zelf aan de bak moeten om kennis te vergaren en dit toe te passen op uw eigen bedrijf. Die kennis ligt voor het opscheppen. Er is meestal geen uitgebreid aanvullend onderzoek nodig en er is heel veel mogelijk voor een mineralen efficiëntere bedrijfsvoering. Het kan, u moet wel zelf in actie komen. NMI kan u daarbij helpen met diverse hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld met de Bodemverkenner. Deze brengt niet alleen in beeld waar verliezen optreden, maar juist ook wat u kunt doen om verliezen te verminderen om zo meer efficiënter voer te produceren. Het is goed mogelijk om de Bodemverkenner direct te laten aansluiten op de KringloopWijzer. Zo slaan we twee vliegen in één klap. Het is niet alleen inzichtelijk waar verliezen optreden, maar ook wat er aan te doen is. Waar wachten we nog op?
Tot slot. Voor het zover is, is er best veel mogelijk om de bedrijfsvoering te verbeteren en soms met relatief eenvoudige acties. Vanuit NMI zeggen we. Denk onder de kerstboom bijvoorbeeld eens na over de bemesting in het vroege voorjaar. Daar is heel veel winst te boeken. Via de juiste meststof, op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid en met de juiste techniek. Is dit nieuw? Nee, maar het schiet er nog wel eens bij in bij alle activiteiten die op een bedrijf gebeuren. Daarom onze nieuwjaarwens voor u. "Veel voorjaarsgras van eigen bodem van goede kwaliteit" door:

  • zo vroeg mogelijk dierlijke mest toe te dienen voor een maximale N-werking, maar wel alleen als de grond berijdbaar is; en
  • gebruik van minerale meststoffen met een hoog aandeel ammonium.

En succes met het vergaren van kennis voor meer melk bij een mineralen efficiënte bedrijfsvoering. 

 

 

Geschreven door Wim Bussink