De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 30 november 2017 een themamiddag bemesting akkerbouw. Op de themamiddag ontvangt u praktische adviezen voor een optimale bemesting en bodembeheer. O.a. Romke Postma van het NMI zal een presentatie geven over stikstofbemestingsadviezen. Klik hier voor het complete programma.