Marjoleine Hanegraaf presenteert op 6 mei a.s. over kringlooplandbouw tijdens een bijeenkomst bij het RIVM