NMI heeft in opdracht van BMC Moerdijk een vergelijking gemaakt van de landbouwkundige waarde van verschillende vormen van (on)bewerkte pluimveemest, waaronder de pluimveemest-assen van de thermische conversie bij BMC. Deze assen vormen een goede basis-PK-meststof. Pluimveemest levert naast P en K ook N en organische stof; echter de bijdrage aan de aanvoer van de organische stof is beperkt, zeker in vergelijking met de levering vanuit gewasresten en groenbemesters of vanuit runderdrijfmest, GFT- of groencompost die in Nederland ruimschoots voorhanden zijn. Bij zowel pluimveemest-as als onbewerkte pluimveemest moet het overgrote deel van de N-behoefte met kunstmest-N worden aangevuld.

Lees verder en lees hier een in Nieuwe Oogst verschenen artikel

In samenhang met het vertrek van Marjoleine Hanegraaf is met ingang van 1 juni 2017 Aad Termorshuizen op deeltijdbasis verbonden aan het NMI op het gebied van praktische bodembiologie en bodemweerbaarheid. 

 

 

 

Items in deze nieuwsbrief:

 • Eerste hobbel genomen voor Interreg
 • NMI participeert in kennisplatform bodem en natuur
 • Climate Cafe
 • Terugblik op PaO cursus Landbouw & Waterkwaliteit
 • Introductie Kees van Duijvendijk

 

Lees hier onze nieuwsbrief

 

In opdracht van Yara heeft NMI een app ontwikkeld voor het optimaal bemesten van gras, rekening houdend met de actuele en verwachte weersomstandigheden. Het eerste snede advies is gericht op het vaststellen van het optimale strooimoment om een gewenste opbrengst en ruw-eiwitgehalte te realiseren bij een zo hoog mogelijke N-benutting. Na de eerste snede worden op basis van de stikstofgebruiksnorm voor het bedrijf snede-adviezen opgesteld conform de Bemestingsadviesbasis, rekening houdend met de NLV en de gewenste snede-opbrengst. Deze wordt gecorrigeerd voor een weersafhankelijke N-mineralisatie uit de bodemorganische stof en mest en de geschatte opbrengst van de vorige snede. Ook wordt, afhankelijk van de grondeigenschappen, een zwavelhoudende meststof geadviseerd voor de eerste en/of tweede snede en voor latere sneden soms ook kali.

De volgende gegevens worden gebruikt om tot een advies te komen:

 • Uw locatie (GPS of postcode)
 • Het weer van de afgelopen weken;
 • 10-daagse weersverwachting;
 • Grondsoort;
 • Bodemvruchtbaarheid (org. stof);
 • Gerealiseerde mestgift(en);
 • Geschatte opbrengst vorige snede;
 • Geplande mestgift.

Uw locatie (GPS of postcode) wordt gebruikt om het dichtsbijzijnde weerstation en de meest waarschijnlijke bodemeigenschappen te bepalen. Deze bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

De nieuwe app van Yara voor graslandbemesting is sinds 25 april 2017 beschikbaar!

Lees hier een in AgriVisie verschenen artikel over dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 290 370 96

Yara GrassN

 

 

Nieuwe systematiek leidt tot grotere differentiatie N-adviezen

Belangrijkste conclusie van het project ‘Naar een nieuwe systematiek voor het opstellen van stikstof(N)-bemestingsrichtlijnen in de akkerbouw’ is dat de nieuwe systematiek grotere verschillen in het uiteindelijke N-advies laat zien dan het huidige advies, afhankelijk van opbrengstniveau en de verwachte N-mineralisatie. Dit draagt bij aan meer maatwerk, waarbij de N-giften tussen en binnen percelen sterker kan variëren. Naar meer precisiebemesting dus. Uiteraard binnen de gebruiksruimte die op bedrijfsniveau van toepassing is.


Een hogere opbrengst leidt niet in alle situaties tot een hoger advies. Zo is de optimale N-gift voor suikerbieten de afgelopen jaren niet hoger geworden, terwijl de gemiddelde wortelopbrengst is toegenomen van ca. 60 ton per ha in 2000 tot 80-90 ton per ha nu. Ook bij zetmeelaardappelen en zaaiuien betekent een hogere opbrengst niet een hogere N-behoefte. Bij consumptieaardappelen en wintertarwe is dat wel het geval. Op de themamiddag bemesting akkerbouw van 2 februari jl. zijn de tussentijdse resultaten van het project ‘Naar een nieuwe systematiek voor het opstellen van stikstof(N)-bemestingsrichtlijnen in de akkerbouw’ gepresenteerd. NMI en PPO voeren dit project uit in opdracht van BO Akkerbouw. De huidige N-adviezen voor de belangrijkste akkerbouwgewassen zijn ontwikkeld op basis van veldproeven die grotendeels in de 70’er en 80’er jaren van de vorige eeuw zijn uitgevoerd. Door de opzet van de destijds ontwikkelde adviesregels wordt nauwelijks rekening gehouden met gewijzigde omstandigheden en verschillen tussen percelen. Belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe advies zijn het inschatten van de verwachte opbrengst en de N-mineralisatie.  Een vraag is of die inschatting voldoende nauwkeurig is om als basis te kunnen dienen voor de nieuwe systematiek.  Deze vraag staat centraal in de laatste fase van het project.


Voor meer informatie zie de presentatie op www.handboekbodemenbemesting.nl. Of neem contact op met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776