Begin 2018 is NMI het project: ‘Natuur inclusieve landbouw met de voederbiet’ opgestart in samenwerking met New Businesses Agrifood, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJsel, de Nederlandse Jagersvereniging, Agruniek Rijnvallei en 2 melkveehouders, een akkerbouwer en een veehouder. Samen met deze partners gaan we de voederbiet herintroduceren in het Gelderse landschap.

Lees verder

In Utrecht en Noord-Holland is een pilot gestart met het kringlooplandbouw beheerpakket. Het kringlooppakket is ontwikkeld om een meer integrale aanpak van nutriënten op bedrijfsniveau te stimuleren door maatregelen te nemen die resulteren in een effectiever gebruik van meststoffen en de bodem, en die nutriënt-verliezen naar de omgeving beperken. Het pakket is binnen de pilot door de collectieven Water, Land en Dijken (WLD) en Rijn, Vecht en Venen (RVV) uitgerold bij respectievelijk 10 boeren in Noord-Holland en 10 boeren in Utrecht. Het pakket omvat een vijftal vaste maatregelen en een groot aantal flexibel te kiezen maatregelen en is het product van een nauwe samenwerking tussen boeren, collectieven (WLD en RVV), BoerenNatuur, waterschappen (AGV, HdSR en HHNK), PPP-Agro advies, LTO-projecten en NMI.

Lees verder

 

In opdracht van Provincie Overijssel werkt NMI met Witteveen+Bos en een aantal andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Natura 2000-gebieden ‘De Wieden’ en ‘De Weerribben’. Dit is het ecologisch meest waardevolle laagveengebied van noordwest Europa. Andere partners in het project zijn Onderzoekcentrum B-WARE, de Universiteit van Amsterdam en Dactylis. De projectleiding wordt verzorgd door Witteveen+Bos. De rol van NMI is vooral gericht op het kwantificeren van de P-emissie uit de landbouw en de wijze waarop die kan worden verlaagd.

Lees verder

In januari is NMI een nieuw waardenetwerk gestart in de Provincie Limburg: ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’. Het doel van het waardenetwerk is om de uitspoeling van nitraat terug te dringen tot onder de norm van 50 mg nitraat per liter. Op melkveebedrijven zijn er een aantal situaties met een groter risico op uitspoeling van nitraat richting het grondwater.

Lees verder

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels, meer kruiden en meer koolstofopslag.

Lees hier een in V focus verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp, geschreven voor Gerard Ros van het NMI in samenwerking met Frank Verhoeven van Boerenverstand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, tel. 06 2951 3812, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.