NMI start een onderzoek die de ammoniak emissie terug kan dringen bij bemesting met de sleepvoetenmachine. In samenwerking met ZuivelNL, Slootsmid en Kreco gaat NMI de mogelijkheid onderzoeken of met de Triple Spray van Slootsmid en de kalksuspensie van Kreco de ammoniak emissie bij aanwenden van mest op veen of klei verlaagd kan worden. Eerder laboratorium onderzoek van NMI toonde aan dat de toediening van een kalksuspensie op de mest de ammoniak emissie verlaagd.

Het onderzoek start dit voorjaar met een laboratoriumproef om de optimale dosering van kalk met water vast te stellen en vervolgens wordt het onderzoek uitgebreid naar een veld situatie. Wanneer de resultaten positief zijn kan aanvullend een volveldsmeting uitgevoerd worden om deze methode erkernd te krijgen. Lees ook in de nieuwe oogst. 

Houd de website van NMI en Verantwoorde veehouderij in de gaten voor meer informatie of neem contact op met Wim Bussink, tel. 06 2903 7096 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Om de uitvoering van plasdras zo in te richten dat de waterkwaliteit niet verslechtert is NMI BV door provincie Noord-Holland, mede namens betrokken waterschappen, gevraagd om het daadwerkelijke risico op een verslechterende waterkwaliteit in beeld te brengen. 

Lees verder

 

 

Elk jaar is de vraag: wanneer bemesten? Voor dierlijke mest geldt: start met bemesten zodra de draagkracht van de grond het toelaat en er niet teveel neerslag wordt verwacht. Wachten op een bodemtemperatuur van 8 graden kost opbrengst op alle grondsoorten.

Voor kunstmest is er het RE-gras model of de GrassN app die op basis van Tsom, weer, lokale bodemomstandigheden, mestgift en productiedoel het optimale strooimoment en hoeveelheid vaststelt. Ook in een koud voorjaar zoals 2018 voldoet RE-gras uitstekend.

Lees hier een door NMI uitgebrachte flyer met betrekking tot dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, tel. 06 2903 7096 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 ReNu2Farm FlyerA5 RDF NL FINAL2jpg header

Bent u agrarisch ondernemer, loonwerker of bemestingsadviseur en heeft u interesse in circulaire meststoffen?

Zo ja, dan nodigen we u uit om deel te nemen aan onze enquête. We willen graag meer zicht krijgen op de eisen die gebruikers stellen aan circulaire meststoffen, zoals digestaat, compost, de dunne fractie uit mestverwerking, etc. Die informatie is nodig om de juiste producten te maken, zodat u daar later weer van kunt profiteren! Zo maken we samen de kringlooplandbouw concreet!

Voor meer informatie zie de flyer. U kunt de enquete invullen via deze link.

 

 

Donderdag 7 februari j.l. heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) de themadag 2019 georganiseerd. Het thema was 'Haal meer uit (kunst)mest voor goed ruwvoer' waar Wim Bussink van het NMI, tevens commissielid, het nieuwe kali-bemestingsadvies heeft gepresenteerd. De presentatie van Wim kunt u hier vinden. Daarnaast zijn er presentaties gehouden die handvaten geven om te sturen op het eiwitgehalte in gras, u kunt die presentaties hier downloaden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

 

K bemestingsadvies Bs 2019