Gescheurd grasland kan meer dan 100 stikstof per hectare naleveren. Volgt er mais, dan is in het eerste jaar na scheuren alleen een N-rijenbemesting voldoende. Dit adviseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Volgt er herinzaai na het scheuren van grasland dan heeft de eerstvolgende grassnede genoeg aan 30 kilogram stikstof per hectare. Bij inzaai van grasland op bouwland is er in de eerste jaren na inzaai extra stikstof nodig voor de opbouw van een nieuwe graszode, is het advies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Het onlangs toegekende Interreg project ReNu2Farm hield op 5 en 6 maart haar Kickoff-bijeenkomst in Saarbruecken, Duitsland. NMI is een van de 10 partners van het internationale consortium. Het project heeft tot doel het gebruik van herwonnen meststoffen, zoals struviet, assen, compost, mestverwerkingsproducten en ammoniumnitraat te vergroten. Hierbij wordt uitgegaan van de wensen die telers hebben ten aanzien van de samenstelling en eigenschappen van meststoffen, passend bij teelt en bodemgesteldheid, en dit wordt teruggekoppeld naar de producenten van de herwonnen meststoffen. Daarnaast wordt verkend welke overige aspecten de ontwikkeling van een internationale markt bepalen, zoals logistiek en wettelijke aspecten. NMI brengt agronomische kennis over bodemvruchtbaarheid en kennis met betrekking tot de bemestingspraktijk in, alsook competentie bij het analyseren van het wettelijk kader voor grensoverschrijdende handel en transport van herwonnen meststoffen tussen Noordwest-Europese landen.

 

Lees verder

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector meer uit minder halen en de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels, meer kruiden, meer koolstofopslag, meer waterberging en een betere bodemkwaliteit. En dat alles binnen de harde randvoorwaarde dat er voldoende geld verdiend moet worden om het bedrijf draaiend te houden op dure landbouwgrond.

Lees hier een in V focus verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp, geschreven voor Gerard Ros van het NMI in samenwerking met Frank Verhoeven van Boerenverstand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, tel. 06 2951 3812, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Op 15 maart heeft NMI in samenwerking met Alliance een slotbijeenkomst georganiseerd voor aspergetelers en andere belanghebbenden in de aspergeteelt. Op deze middag hebben Romke Postma en Dirk Thijssen de resultaten uit het waardenetwerk gepresenteerd. Ook DCM en Alliance hebben een presentatie gehouden op deze middag.

 

 Lees verder