Zijn investeringen in bodemorganische stof de moeite waard voor een waterbeheerder? 

Bodemorganische stof staat volop in de belangstelling als een mogelijkheid om effecten van klimaatverandering op het watersysteem te bufferen. Vanuit die gedachte wordt een pleidooi gehouden voor het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem door de aanvoer van extra organische materiaal. Het is echter de vraag wat dergelijke investeringen opleveren voor de vochtleverantie in droge periodes, de oppervlakkige afstroming in natte periodes.

Lees hier een in Water Matters (april 2019) verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp waaraan Romke Postma van het NMI heeft meegeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776

 

 

ReNu2farm, het NWE Interregproject waarbinnen NMI werkt aan het verhogen van gebruik van herwonnen meststoffen, was een van de organisatoren van de eerste conferentie van het Europese Duurzame Nutriënten Initiatief.

Lees verder

 

 

NMI is in 2018 gestart met twee meerjarige veldproeven op zandgrond in Gelderland, waarin het effect van een aantal organische stofstrategieën worden vergeleken. De eerste resultaten laten nog weinig verschillen zien van de behandelingen op opbrengst, stikstofopname en nitraatuitspoeling bij de teelt van maïs op zandgrond. De hoeveelheid uitspoelbare stikstof die na de oogst in de bodem achterbleef was het hoogst bij alleen kunstmest, maar dit resultaat kan niet los worden gezien van het warme en droge weer in 2018. De veldproeven met de organische stofstrategieën worden in 2019 en 2020 herhaald.

Lees verder

 

 

Het Europese Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe EU-Meststoffenverordening. Daarmee worden naast de minerale meststoffen binnenkort ook een groot deel van de organische meststoffen, bodemverbeteraars, substraten en biostimulanten Europees gereguleerd. De Europese Commissie geeft zo invulling aan haar ambitie om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten en nutriënten te behouden.

Lees verder

 

 

In samenwerking met verschillende partijen (collectieven, melkveehouders, waterschappers, LTO-projecten, adviseurs en onderzoekers) is in 2017 een kringlooppakket ontwikkeld.

Het kringlooppakket bestaat uit een vijftal 'altijd goed' maatregelen en een vrij groot aantal flexibel te kiezen maatregelen. Om deel te mogen nemen aan het kringlooppakket moeten er vier van de vijf 'altijd goed' maatregelen worden uiegevoerd. De maatregelen zijn gerelateerd aan bemesting, bodem en gewasmanagement. Het pakket heeft tot doel de agrarisch ondernemer te motiveren een extra stap te zetten met kringlooplandbouw. 

Lees verder