In het Waardenetwerk in Limburg is de doelstelling om op 10 melkveehouderijbedrijven het nitraatgehalte in het grondwater onder de 50 mg NO3- /l te krijgen. De sleutel tot succes ligt in op maatbemesting in combinatie met geslaagde vanggewassen (mais). Als vuistregel geldt dat Nmin waarden van 60 kg N/ha op grasland en 50 kg N/ha op maisland veelal leiden tot minder dan 50 mg NO3/l. In het droge jaar 2018 bleef Nmin op de gemonitorde graspercelen gemiddeld beneden de 30 kg/ha. Alleen op maispercelen waar scherp is bemest is de Nmin beneden de 50 kgN/ha gebleven. In 2019 worden de activiteiten voortgezet en wordt de begeleiding bij de teelt van mais geïntensiveerd.

Lees verder

 

 

 

Organische stof en bodemleven staan volop in de belangstelling in verband met het effect op bodemkwaliteit en de relatie met klimaatverandering. De vraag is welke rol kunstmest daarbij speelt.

Organische stof vervult een belangrijke rol voor de bodemkwaliteit, vanwege effecten op bodemvruchtbaarheid (leveren en vasthouden van nutriënten), bodemstructuur, het vochthoudend vermogen en een actief en divers bodemleven. De laatste tijd is er sprake van een toenemende aandacht voor de rol die de bodem kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof (C) in de vorm van organische stof. In opdracht van Meststoffen Nederland heeft NMI een notitie opgesteld over de effecten van kunstmest op organische stof en bodemleven.

Samengevat  zijn er op basis van de wetenschappelijke literatuur veel aanwijzingen dat het gebruik van stikstofkunstmest leidt tot een verhoging van organische stofgehalten in landbouwgronden en kan leiden tot een grotere diversiteit en activiteit van het bodemleven. De belangrijkste verklaring hiervoor is de hogere biomassaproductie door het gebruik kunstmest. Daardoor is er sprake van een hogere aanvoer van organisch materiaal in de vorm van gewasresten naar de bodem. Dit organisch materiaal kan worden omgezet in bodem organische stof en dient als voedsel voor bodemleven.

Download hier de uitgebracht notitie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776 of Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

 

 

Nu de eerste snede voor veel melkveehouders bijna in de kuil zit, loont het de moeite om aandacht te besteden aan de bemesting van de tweede snede. Ook daarvoor is maatbemesting nodig. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft de volgende adviezen voor u op een rij gezet.

Lees verder 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

 

 

Bijna veertig veehouders in West-Nederland zijn in het kader van de GLB-pilot ‘Vergroening van waterrijke veenweidegebieden’ concreet aan de slag. Zij nemen een aantal bodem-, water- en/of klimaatregelen. De deelnemers hebben maatregelen gekozen uit drie modules. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding per hectare, afhankelijk van de zwaarte van de maatregelen.

Afgelopen maanden is door het NMI in Wageningen een speciale app voor de deelnemers aan de pilot ontwikkeld. Boeren kunnen in de app een keuze maken uit zo’n twintig maatregelen. Deze zijn gegroepeerd in drie modules: water, bodem en klimaat.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2517 9329

 

 

Meer dan de helft van de Nederlandse landbouwgronden is verzadigd met fosfaat (P) en heeft daardoor een verhoogd risico op P-uitspoeling naar het ondiepe grondwater. Wanneer P wordt toegediend aan de bodem in de vorm van meststoffen of organische bodemverbeteraars kan dit leiden tot een verhoogde P-uitspoeling, maar dat hoeft niet.

Lees hier een in Bodem (april 2019) verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp waaraan Debby van Rotterdam van het NMI heeft meegeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2517  9329