ReNu2Farm FlyerA5 RDF NL FINAL2jpg header

Bent u agrarisch ondernemer, loonwerker of bemestingsadviseur en heeft u interesse in circulaire meststoffen?

Zo ja, dan nodigen we u uit om deel te nemen aan onze enquête. We willen graag meer zicht krijgen op de eisen die gebruikers stellen aan circulaire meststoffen, zoals digestaat, compost, de dunne fractie uit mestverwerking, etc. Die informatie is nodig om de juiste producten te maken, zodat u daar later weer van kunt profiteren! Zo maken we samen de kringlooplandbouw concreet!

Voor meer informatie zie de flyer. U kunt de enquete invullen via deze link.

 

 

Elk jaar is de vraag: wanneer bemesten? Voor dierlijke mest geldt: start met bemesten zodra de draagkracht van de grond het toelaat en er niet teveel neerslag wordt verwacht. Wachten op een bodemtemperatuur van 8 graden kost opbrengst op alle grondsoorten.

Voor kunstmest is er het RE-gras model of de GrassN app die op basis van Tsom, weer, lokale bodemomstandigheden, mestgift en productiedoel het optimale strooimoment en hoeveelheid vaststelt. Ook in een koud voorjaar zoals 2018 voldoet RE-gras uitstekend.

Lees hier een door NMI uitgebrachte flyer met betrekking tot dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, tel. 06 2903 7096 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

In opdracht van de vereniging afvalbedrijven (VA) is door NMI BV de samenstelling van verschillende organische producten onderzocht in relatie tot de uitspoeling van fosfaat (P) op zandgronden.

Deze studie laat zien dat de fosfaat (P) uitspoeling lager is bij het gebruik van organische bodemverbeteraars (hoog gehalte effectief organische stof en lage netto P-mineralisatie) dan bij het gebruik van organische meststoffen (laag gehalte effectief organische stof en hoge P-mineralisatie). Het fosfaatevenwicht in de bodem bepaalt het absolute niveau waarop P-uitspoeling plaatsvindt. De mate waarin de P-uitspoeling al dan niet toeneemt is afhankelijk van de beschikbaarheid van P in het product, maar ook van het effect van de interactie tussen het product en de bodem. De milieuwinst als gevolg van het toepassen van organische bodemverbeteraars in plaats van organische meststoffen kan met name worden bereikt voor uitspoelingsgevoelige gronden die (sterk) zijn opgeladen met fosfaat.

Lees hier de samenvatting en conclusies van dit rapport en download hier het rapport

Donderdag 7 februari j.l. heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) de themadag 2019 georganiseerd. Het thema was 'Haal meer uit (kunst)mest voor goed ruwvoer' waar Wim Bussink van het NMI, tevens commissielid, het nieuwe kali-bemestingsadvies heeft gepresenteerd. De presentatie van Wim kunt u hier vinden. Daarnaast zijn er presentaties gehouden die handvaten geven om te sturen op het eiwitgehalte in gras, u kunt die presentaties hier downloaden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

 

K bemestingsadvies Bs 2019

 

 

Dinsdag 18 december hebben Wim Bussink en Dirk Thijssen een presentatie gehouden voor 23 melkveehouders uit Noord Limburg in het kader van de subsidie regeling Waardenetwerken van de Provincie Limburg. De onderwerpen van deze middag waren de Nmin-metingen die NMI afgelopen najaar op verschillende gras-, mais- en voederbieten percelen heeft uitgevoerd. Ook de voederbietenteelt is aan bod gekomen. Het doel van het waardenetwerk is de deelnemers bewust maken wat de gevolgen zijn van het management op de nitraatuitspoeling en om via aangepast management de nitraatuitspoeling te verminderen.  

In onderstaande grafiek staan de gemiddeld gemeten Nmin-resultaten verdeeld over 3 bodemlagen tot 90cm diepte (10 bedrijven met 1 perceel per bedrijf).

Gemiddelde Nmin mais gras voederbieten

Alleen in december lukte het om ook de laag 60-90 cm te bemonsteren. Op grasland en bij de voederbieten was de hoeveelheid Nmin laag. Op het maisland (4 bedrijven) bedroeg de hoeveelheid Nmin duidelijk meer dan 50 kg N/ha. Dit was deels het gevolg van de droge zomer met lagere opbrengsten dan normaal, een ruime bemesting op (1 bedrijf) en de hoge N-mineralisatie op gescheurd grasland (1 bedrijf).  Op de andere 2 bedrijven lukt het wel om met aangepast (bemestings)management de hoeveelheid Nmin in de laag 0-90 cm beneden de 50 kg per ha te houden. De deelnemende ondernemers in het waardenetwerk zijn er van overtuigd dat het volgend jaar wel gaat lukken om beneden de 50 kg N/ha uit te komen. Op de foto hebben we het bedrijf bezocht die deze middag faciliteerde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

Bedrijfsbezoek Jos Jacobs

logoPL kleur