Hulpmiddel voor duurzaam bodem- en waterbeheer?

Agrarisch bodembeheer en nutriëntenmanagement beïnvloeden het milieu. Het Nutriënten Management Instituut heeft recent een instrument ontwikkeld die deze milieubelasting inzichtelijk maakt: de Bodemverkenner. Agrariërs kunnen daarmee actief sturen op negatieve effecten van bemesting, gewasrotatie en bodemvruchtbaarheid op het milieu te verminderen. Beleidsmakers en waterbeheerders kunnen effecten op lucht- en waterkwaliteit verkennen.

Lees hier meer over de bodemverkenner