Het Europese Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe EU-Meststoffenverordening. Daarmee worden naast de minerale meststoffen binnenkort ook een groot deel van de organische meststoffen, bodemverbeteraars, substraten en biostimulanten Europees gereguleerd. De Europese Commissie geeft zo invulling aan haar ambitie om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten en nutriënten te behouden.

Lees verder

 

 

NMI is in 2018 gestart met twee meerjarige veldproeven op zandgrond in Gelderland, waarin het effect van een aantal organische stofstrategieën worden vergeleken. De eerste resultaten laten nog weinig verschillen zien van de behandelingen op opbrengst, stikstofopname en nitraatuitspoeling bij de teelt van maïs op zandgrond. De hoeveelheid uitspoelbare stikstof die na de oogst in de bodem achterbleef was het hoogst bij alleen kunstmest, maar dit resultaat kan niet los worden gezien van het warme en droge weer in 2018. De veldproeven met de organische stofstrategieën worden in 2019 en 2020 herhaald.

Lees verder

 

 

NMI start een onderzoek die de ammoniak emissie terug kan dringen bij bemesting met de sleepvoetenmachine. In samenwerking met ZuivelNL, Slootsmid en Kreco gaat NMI de mogelijkheid onderzoeken of met de Triple Spray van Slootsmid en de kalksuspensie van Kreco de ammoniak emissie bij aanwenden van mest op veen of klei verlaagd kan worden. Eerder laboratorium onderzoek van NMI toonde aan dat de toediening van een kalksuspensie op de mest de ammoniak emissie verlaagd.

Het onderzoek start dit voorjaar met een laboratoriumproef om de optimale dosering van kalk met water vast te stellen en vervolgens wordt het onderzoek uitgebreid naar een veld situatie. Wanneer de resultaten positief zijn kan aanvullend een volveldsmeting uitgevoerd worden om deze methode erkernd te krijgen. Lees ook in de nieuwe oogst. 

Houd de website van NMI en Verantwoorde veehouderij in de gaten voor meer informatie of neem contact op met Wim Bussink, tel. 06 2903 7096 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In samenwerking met verschillende partijen (collectieven, melkveehouders, waterschappers, LTO-projecten, adviseurs en onderzoekers) is in 2017 een kringlooppakket ontwikkeld.

Het kringlooppakket bestaat uit een vijftal 'altijd goed' maatregelen en een vrij groot aantal flexibel te kiezen maatregelen. Om deel te mogen nemen aan het kringlooppakket moeten er vier van de vijf 'altijd goed' maatregelen worden uiegevoerd. De maatregelen zijn gerelateerd aan bemesting, bodem en gewasmanagement. Het pakket heeft tot doel de agrarisch ondernemer te motiveren een extra stap te zetten met kringlooplandbouw. 

Lees verder

 

 

Om de uitvoering van plasdras zo in te richten dat de waterkwaliteit niet verslechtert is NMI BV door provincie Noord-Holland, mede namens betrokken waterschappen, gevraagd om het daadwerkelijke risico op een verslechterende waterkwaliteit in beeld te brengen. 

Lees verder