Aandacht voor andere mineralen

Ruim honderd belangstellenden waren aanwezig op de themamiddag: Goed(e) snijmaïs telen, een hele uitdaging! Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst is georganiseerd door de Commissie Bemesting en Voedergewassen (CBGV). Verschillende onderzoekers en experts gaven hun advies om opbrengstdaling van snijmaïs in de toekomst te voorkomen.

Bij Wim Bussink van NMI lag de nadruk in de inleiding op 'Vervangers voor kunstmestfosfaat?' Hij nam de verschillende kunstmestvervangers, zoals struviet, Humifirst, Physiostart en Iseed onder de loep. De resultaten van de verschillende producten zijn wisselend. Als alternatieven voor kunstmestfosfaat ziet hij mogelijkheden voor het toepassen van drijfmest in de rij en in de toekomst ziet hij mogelijkheden voor het herwinnen fosfaat uit mest. Daarnaast blijft het belangrijk aandacht te houden voor de zuurtegraad van de bodem en het toedienen van mineralen als kali en zwavel.

Lees hier het hele verslag van de bijeenkomst

Lees hier een in Plattelandspost verschenen artikel over dit onderwerp

 

Marktmogelijkheden voor mestproducten in het oosten van Duitsland

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken en het Landbouwbureau van de Nederlandse Ambassade in Berlijn heeft Nutriënten Management Instituut NMI een studie uitgevoerd naar de exportmogelijkheden van (producten van) mest naar de oostelijke deelstaten in Duitsland. Conclusie is dat er vooral mogelijkheden zijn voor de afzet van producten van mest in akkerbouwgebieden in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen en Sachsen-Anhalt.

In de NMI-studie zijn acht producten beoordeeld op hun potentiële marktpotentie. De beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de landbouwkundige geschiktheid, de huidige marktsituatie, de economische haalbaarheid én de relevante wet- en regelgeving. Vastgesteld is dat de potentiële afzetruimte in de oostelijke deelstaten in Duitsland ca. 167 – 207 miljoen kg P2O5 bedraagt, wat een factor 6-8 hoger is dan de huidige export vanuit Nederland.
De producten die in de studie zijn beschouwd zijn geselecteerd op basis van hun samenstelling, wettelijke status en verwachte toekomstige productie. Het zijn een drietal producten gemaakt van de dikke fractie van varkensdrijfmest, gedroogde pluimveemest, struviet en digestaten uit mono- en co-vergisting.
Aanleiding voor de studie was het overschot aan dierlijke mest in Nederland: de productie is groter dan de hoeveelheid die op een verantwoorde manier op landbouwgronden kan worden geplaatst. Het overschot aan niet plaatsbare mest zal de komende jaren naar verwachting toenemen door een verlaging van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat en een verwachte toename van het aantal dieren, vooral in de melkveehouderij.
Verder is vanaf 2014 sprake van een mestverwerkingsplicht: veehouders met een bedrijfsoverschot aan dierlijke mest zijn verplicht een deel van het mestoverschot op hun bedrijf te verwerken. Dit percentage neemt de komende jaren eveneens toe. Door deze ontwikkelingen zal de komende jaren naar verwachting meer fosfaat in de vorm van onbewerkte, bewerkte en/of verwerkte mest geëxporteerd moeten worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., mobiel 06 4602 0776.

Download hier het volledige rapport

 

Op verzoek van ANV's Gagelvenne en Elan uit ZW-Friesland organiseert NMI in januari 2015 een korte cursus 'Mijn bodem, de basis'.

De efficiëntie van de mineralenkringloop op het melkvee bedrijf staat of valt met een goede bodemkwaliteit. In de cursus worden concrete handvatten gegeven om, uitgaande van de kringloopwijzer, de ruwvoerproductie op het eigen bedrijf te verbeteren.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar; nadere informatie bij NMI via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088 876 1280

 

Geen effect fosfaatcoating bij pootgoed

Dompelen of coaten van pootaardappelen met fosfaatmeststoffen levert geen significante verschillen op in vergelijking met breedwerpige bemesting of een rijenbemesting zonder dompelen. Dat blijkt uit onderzoek door NMI en SPNA.

Lees hier het volledige artikel

 

Items in deze nieuwsbrief:

  • Cursus bodem- en waterkwaliteit
  • Nieuw kalibemestingsadvies voor grasland beschikbaar
  • Afsluitende bijeenkomst SKB-showcase
  • Exportmogelijkheden mestverwerkingsproducten naar Duitsland
  • Vijf jaar fosfaatuitmijning voor natuurontwikkeling in Drenthe

Lees hier onze nieuwsbrief