Volgens Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut (NMI) kunnen melkveehouders stikstof uit kunstmest efficiënter inzetten. Lees meer hierover in het artikel uit de Nieuwe Oogst.

Stikstof efficiënter benutten

Een duurzaam bodembeheer volgt de bodemkwaliteit

Duurzaam bodembeheer staat of valt met het kwantificeren van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek is een vernieuwd concept ontwikkeld dat beleidsmakers en bodemgebruikers helpt om de bodemkwaliteit integraal te beoordelen en met passende maatregelen de kracht van de bodem optimaal te benutten

Een duurzaam bodembeheer volgt de bodemkwaliteit

Hulpmiddel voor duurzaam bodem- en waterbeheer?

Agrarisch bodembeheer en nutriëntenmanagement beïnvloeden het milieu. Het Nutriënten Management Instituut heeft recent een instrument ontwikkeld die deze milieubelasting inzichtelijk maakt: de Bodemverkenner. Agrariërs kunnen daarmee actief sturen op negatieve effecten van bemesting, gewasrotatie en bodemvruchtbaarheid op het milieu te verminderen. Beleidsmakers en waterbeheerders kunnen effecten op lucht- en waterkwaliteit verkennen.

Lees hier meer over de bodemverkenner