Onderzoek leidt tot nieuw advies voor kalibemesting op grasland

Onderzoek naar de kalibehoefte van grasland leidt tot een nieuw bemestingsadvies. Voor de vaststelling van de kalibehoefte werd tot nu toe het K-getal gebruikt. Dat is vervangen door de bodemparameters CEC en K-CaCI2 (K-PAE). Hier ging twee jaar aan veldproeven aan vooraf. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen UR Livestock Research en gefinancierd door het Productschap Zuivel.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Download hier het uitgebrachte rapport

Perspectieven voor boeren, bodem en water

Op 8 oktober is een bijeenkomst gehouden in Assen over het belonen van milieuprestaties in de landbouw. De bijeenkomst was georganiseerd door SKB en ging met name in op het gebruik van de kringloopwijzer in de melkveehouderij. Er waren o.a. vertegenwoordigers vanuit de landbouw, milieu, de zuivelsector, provincies, waterschappen en onderzoek aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is tevens het Position Paper "Perspectieven voor boeren, bodem en water" uitgereikt. In dit document staan twee projecten centraal, waaronder de SKB-showcase "de bodem als basis voor duurzame landbouw en schoon water", waarvan NMI penvoerder is.

Bekijk hier het verschenen position paper

Bruggen slaan tussen landbouwkundige en milieukundige doelen

Showcases van het programma Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond van de SKB zijn er op gericht om structurele oplossingsrichtlijnen en bijdragen te leveren aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.
NMI maakt deel uit van het consortium van de showcase "De bodem als basis voor duurzame landbouw en schoon water".

Lees hier verder over deze showcase

Items in deze nieuwsbrief:

  • Naar een nieuw bemestingsadvies in de akkerbouw: aardappelen
  • NMI werkt mee aan het Bodem Breed symposium
  • Fosfaatonderzoek voor natuurontwikkeling in Utrechts veenweidegebied
  • Bodemstructuur en bodemverbeteraars
  • Optimale samenstelling van een te exporteren organische meststof uit mestverwerking
  • Najaarsbijeenkomst NBV

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Boer wordt dataspecialist

Vakmanschap verandert door big data. Al 50 jaar is de landbouw data aan het verzamelen. Er zijn inmiddels zoveel data dat er sprake is van big data. Tijd voor de volgende stap, namelijk big data vertalen naar de dagelijkse bedrijfsvoering

Lees hier een in Boerderij verschenen artikel m.b.t. dit onderwerp