Het bemestingsadvies voor asperges moet "een beetje" opgepoetst worden concludeert het NMI.

Lees hier een in Groenten & Fruit verschenen artikel over dit onderwerp.

Bemestingsadvies asperges

Lees hier een in Nieuwe Oogst verschenen artikel

Bodemvruchtbaarheid nog goed

Lees verder over dit onderwerp op de website van Verantwoorde Veehouderij of bekijk het rapport.

Volgens Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut (NMI) kunnen melkveehouders stikstof uit kunstmest efficiënter inzetten. Lees meer hierover in het artikel uit de Nieuwe Oogst.

Stikstof efficiënter benutten

Items in deze nieuwsbrief:

  • Vernieuwde website
  • Symbiont
  • Effecten tijdelijke inundatie op bodemkwaliteit
  • Bio-slurry as fertilizer

Lees hier onze nieuwsbrief

 

Een duurzaam bodembeheer volgt de bodemkwaliteit

Duurzaam bodembeheer staat of valt met het kwantificeren van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek is een vernieuwd concept ontwikkeld dat beleidsmakers en bodemgebruikers helpt om de bodemkwaliteit integraal te beoordelen en met passende maatregelen de kracht van de bodem optimaal te benutten

Een duurzaam bodembeheer volgt de bodemkwaliteit