Bijna veertig veehouders in West-Nederland zijn in het kader van de GLB-pilot ‘Vergroening van waterrijke veenweidegebieden’ concreet aan de slag. Zij nemen een aantal bodem-, water- en/of klimaatregelen. De deelnemers hebben maatregelen gekozen uit drie modules. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding per hectare, afhankelijk van de zwaarte van de maatregelen.

Afgelopen maanden is door het NMI in Wageningen een speciale app voor de deelnemers aan de pilot ontwikkeld. Boeren kunnen in de app een keuze maken uit zo’n twintig maatregelen. Deze zijn gegroepeerd in drie modules: water, bodem en klimaat.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2517 9329

 

 

Nu de eerste snede voor veel melkveehouders bijna in de kuil zit, loont het de moeite om aandacht te besteden aan de bemesting van de tweede snede. Ook daarvoor is maatbemesting nodig. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft de volgende adviezen voor u op een rij gezet.

Lees verder 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

 

 

Zijn investeringen in bodemorganische stof de moeite waard voor een waterbeheerder? 

Bodemorganische stof staat volop in de belangstelling als een mogelijkheid om effecten van klimaatverandering op het watersysteem te bufferen. Vanuit die gedachte wordt een pleidooi gehouden voor het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem door de aanvoer van extra organische materiaal. Het is echter de vraag wat dergelijke investeringen opleveren voor de vochtleverantie in droge periodes, de oppervlakkige afstroming in natte periodes.

Lees hier een in Water Matters (april 2019) verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp waaraan Romke Postma van het NMI heeft meegeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776

 

 

Meer dan de helft van de Nederlandse landbouwgronden is verzadigd met fosfaat (P) en heeft daardoor een verhoogd risico op P-uitspoeling naar het ondiepe grondwater. Wanneer P wordt toegediend aan de bodem in de vorm van meststoffen of organische bodemverbeteraars kan dit leiden tot een verhoogde P-uitspoeling, maar dat hoeft niet.

Lees hier een in Bodem (april 2019) verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp waaraan Debby van Rotterdam van het NMI heeft meegeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2517  9329

 

 

ReNu2farm, het NWE Interregproject waarbinnen NMI werkt aan het verhogen van gebruik van herwonnen meststoffen, was een van de organisatoren van de eerste conferentie van het Europese Duurzame Nutriënten Initiatief.

Lees verder