Op 22 oktober j.l. heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood en de Nederlandse Jagersvereniging een demomiddag georganiseerd bij melkveebedrijf Van den Anker over natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet. Ongeveer 50 mensen waren aanwezig op de demo. Teeltaspecten en de betekenis voor de melkproductie zijn nader toegelicht. Aansluitend is uitgebreid ingegaan over welke insecten, vogels en zoogdieren er voorkomen in de voederbieten percelen. De soortenrijkdom aan insecten was groter dan verwacht. Een uitgebreide rapportage over de resultaten volgt eind 2019. Aan het eind van de middag is het voederbietenperceel op rivierklei bezocht. Aan de hand van een profielkuil was duidelijk te zien dat het gewas diep wortelt. De opbrengst werd geschat op meer dan 120 ton vers product per ha. Verder is gedemonstreerd dat voederbieten met een suikerbietenrooier kunnen worden geoogst. Op 27 augustus is eveneens een demo georganiseerd te Etten, bij de melkveebedrijven van de families Leijzer en Smits. Ongeveer 70 mensen hebben de middag bezocht. Naast agrariërs waren er loonwerkers en een aantal mensen die betrokken zijn bij agrarische natuurverenigingen.

Op beide dagen werd duidelijk dat er interesse is voor voederbieten maar dat men deels tegen de hoge kosten aanhikt ook al levert het na aftrek van de kosten duidelijk meer melkgeld op. Ook is niet overal een loonwerker is die bieten kan oogsten. Verder zou het helpen als voederbieten ook een derogatiegewas wordt, dan is het op veel bedrijven beter inpasbaar. Bij het huidige beleid (voederbieten geen derogatie gewas) schatten wij dat er ruimte is voor ca. 5000 ha voederbieten in Gelderland.

 staltoelichting 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto 1. De bezoekers krijgen toelichting in de stal over alle aspecten die met de teelt van voederbieten te maken hebben en de natuurwaarde van voederbieten. Elke deelnemer krijgt een infomap mee.

 bietenvermalen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto 2  Van den Anker verkleint verse bieten om te vervoederen via de voer mengwagen.

 profielkuil 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Profielkuil met op de achtergrond de bietenrooier van Gijs van der Woerd met een luchtdruk wissel systeem.

profielkuil 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Dirk Thijssen legt de werking van een penetrometer uit. Daarmee kun je de verdichting in de ondergrond meten.  Op dit perceel was er geen verdichting. Wortels werden tot 1 meter diepte aangetroffen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

voederbiet demo

Graag nodigen wij u uit voor een van onze voederbietendemo’s op 2 en/of 22 oktober a..s. Voederbieten in het melkveerantsoen heeft grote voordelen zoals een hogere voer-opname en een betere diergezondheid. Het uiteindelijke resultaat: hogere melkproductie. De teelt van voederbieten past in natuurinclusieve landbouw.

Tijdens de demo’s lopen wij met u alle facetten van de teelt langs zodat u aan het einde van de dag antwoord heeft op de vraag: Is voeder bietenteelt interessant voor mijn bedrijf?

Klik hier voor de uitnodiging/programma

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2903 7096

Het RTL-Z programma "Nederland Maakt Het' heeft samen met NMI een item gemaakt over het praktijkgerichte onderzoek dat NMI samen met boeren doet gericht op een verduurzaming van de akkerbouw. Dit betekent een optimalisatie van bodembeheer en bemesting op een manier waarbij optimale gewasopbrengsten met een goede kwaliteit worden gecombineerd met behoud van bodemkwaliteit en minimale verliezen naar het milieu. Kringlooplandbouw in optima forma, dus!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776

Met Maatregelen op de Kaart is het nu mogelijk per perceel te zien welke acties genomen kunnen worden om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. Deze maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting en zijn bepaald op basis van openbare data. Deze aanpak maakt maatwerk mogelijk  en is een uitwerking van de Kansenkaart Waterkwaliteit (Verhoeven & Ros, 2018). Deze Kansenkaart is gefinancierd door Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK).

NMI heeft deze applicatie ontwikkeld in samenwerking met WEnR, Deltares, KWR, RIVM en Boerenverstand.

Meer informatie over de maatregelen kunt u lezen op: de website van Agrarisch Waterbeheer. Ook kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 2951 3812

Bekijk hier de applicatie.